Historie areálu zámku (původně kláštera) v obci Pohled na Havlíčkobrodsku

 

 

           

            Pokud se dostanete do obce Pohled na Havlíčkobrodsku může se Vám bez předchozího upozornění stát, že přijedete někam, kde se následně můžete cítit, jak Alenka v říši divů. Na katastru obce se totiž nachází poměrně velké množství památek a jejich historie, jakož i historie obce je při blížším "ohledání" kromobyčejně zajímavá avšak stejným dílem i pohnutá. Je až s podivem, jak zjištěná historická fakta nekorespondují s běžně užívanou citací encyklopedických hesel "bývalý malý a nevýznamný ženský cisterciácký kláštěr zrušený za josefinských reforem".

            Bylo tomu ovšem skutečně tak? Pojďte se spolu s námi seznámit s vybranými historickými fakty a s několika osobnostmi z české historie, které jsou s touto lokalitou spojeni.

 

Zámek Pohled, spol. s r.o.