Období od r.1939 do r.2012

                                   R.1939 byla nacisty na velkostatek uvalena vnucená správa. Tento byl označen jako majetek "vlasteneckých šlechtických rodů" případně jako majetek šlechty označené jako nežádoucí element, který se neslučuje s idejemi národního socialismu a byl sem dosazen říšský správce.

                       Konec 2.světové války a nástup komunistické moci se pro změnu nesl v duchu "vypořádání se s Němci a Maďary" a "likvidace starých pořádků". Již 7.5.1945 byl majetek na základě tzv.Benešových dekretů, konkrétně zákona 5/1945 Sb. konfiskován a poslední majitelka označena jako "osoba státně nespolehlivá".

                       Jaký to paradox. Ani dožít paní hraběnka v Pohledu (na svém majetku) nemohla. Je možná i dobře, že jí to nebylo umožněno, zajisté by byla šokována, jak nový nabyvatel konfiskovaného majetku, začal hospodařit. Na různých místech je možné nalézt doklady a zmínky o tom, co se tady dělo. Krátce řečeno, co se v období 1945-1949 nepodařilo zašantročit, rozkrást či ztratit, bylo následně r.1949 Národním pozemkovým fondem rozprodáváno.

                       Dne 21.9.1949 pak rozhodnutím ministerstva zemědělství přešly do vlastnictví obce Pohled zámecké budovy a příslušné nemovitosti. Od 23.10.1949 byly poté po dobu 6 neděl prováděny dražby zbylého původně velmi rozsáhlého a honosného vybavení a mobiliáře zámku.

                       Obec začala objekty zámku využívat pro své účely. Nacházela se zde "obřadní síň", obecní byty, v areálu bylo zřízena sokolovna s kinem a také škola, která zde fungovala až do r.2006. Po jejím zrušení byl již areál využíván jen příležitostně a obec se ho snažila prodat, aby tak vyřešila ekonomické problémy, do kterých se dostala v souvislosti s nedokončenou stavbou nové školy.

                       Dne 8.11.2011 byla podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi H.H.Holding group v.o.s. a obcí Pohled o koupi zámeckého areálu a dalších pozemků a nemovitostí. V roce 2012 pak celý areál přešel na nového majitele a začíná se tak další kapitola v historii zámku.

 

 

                                  

 

 

Zámek Pohled, spol. s r.o.