Aktuality a příspěvky

 

 

 

Sokolnictví

 

Sokolníci při lovu využívají přirozených vlastností dravců, které jim umožňují zmocnit se své kořisti. Zvířata stejně přirozeně reagují na své predátory a využívají všechny své schopnosti, dané jim přírodou, k úniku. Sokolník se tak stává vlastně jen pozorovatelem přírodních dějů.

Dravec, i když je využíván tisíce let k lovu, nebyl nikdy domestikován. Na sokolnictví většinu lidí fascinuje to, že vás poslouchá naprosto divoké a samostatné zvíře. Je pouze na něm, jestli přilétne či nikoli. Není to vztah podřízený, ale partnerský.

Postupným zdokonalováním střelných zbraní, které umožnili také lov, do té doby špatně zasažitelné kořisti, se omezuje chov a výcvik dravců. A proto se dravci dostali na černou listinu nežádoucích živočichů a sokolnictví na většině území zcela zaniklo. Pouze Velká Británie, Kazachstán, Indie, Arabský poloostrov, severní Afrika a několik málo dalších zemí si zachovalo tento zvláštní způsob lovu dodnes beze změn. Dnešní, moderní sokolnictví sice rozvíjí a ctí staré tradice, ale má na dravce nový náhled, který se snaží o udržení všech dravých ptáků v přírodě, i pomocí chovů dravců v zajetí a jejich návratu do přírody. Dnes jsou dravci k chovu a lovu získatelní již pouze z registrovaných chovů.

 

Zámek Pohled, spol. s r.o.