Expozice

V tuto chvíli je Vám k dispozici expozice v areálu dravých ptáků v zámeckém parku při zámku Sychrov kam Vás srdečně zveme, a kde máte možnost shlédnout historické sokolnické ukázky s dravými ptáky. Nabízíme Vám atraktivní podívanou na volné létání dravců, které je doprovázeno odborným výkladem profesionálního sokolníka o historii i současnosti sokolnictví u nás i ve světě. Dozvíte se více o způsobu využití dravců, jejich ochraně, výcviku, chovu a odchovu v zajetí a zpětného návratu do přírody.V romantickém prostředí anglického zámeckého parku Sychrov máte možnost shlédnout kroužení a přílety našich i cizokrajných kání, strhující let rychlých sokolů i majestátní let orlů. Sovy Vám předvedou, že umí létat i ve dne, nízké průlety Vám ukáže krkavec velký, náš největší pěvec a s některými druhy si můžete také změřit své dovednosti. Přesvědčíte se, že tito ptáci jsou nejen krásní na rukavici nebo posedech, ale především ve vzduchu, kde jsou opravdovými králi oblohy.


Přijďte nás navštívit, posedět, načerpat romantiku a blíže se seznámit s těmito krásnými zvířaty. Využijte tak příležitosti vidět a více se dozvědět o současném životě těchto ohrožených druhů zvířat v přírodě.

Císař Bedřich II. z Hohenštaufu řekl:
"Sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím a jinými prostředky, zato ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch. Je to vítězství lidského ducha nad nejsvobodnějším ze zvířat, nad dravcem, který se po vypuštění na pěst vrátí i když to odporuje jeho přirozenosti, ne proto, že by pohrdal svobodou, která mu byla zdánlivě darována, ale proto, že se vrátit musí, přinucen géniem člověka, který ho drží neviditelným poutem."

 

 

 

Expozice při zámku Pohled je v tuto chvíli ve výstavbě, a v krátké době předpokládáme její otevření.

 

Zámek Pohled, spol. s r.o.