Historie                   Sokolnictví vzniklo přibližně kolem roku 4000 př.n.l. a zhruba z doby 2 000 let před naším letopočtem jsou jedny z prvních písemných záznamů o sokolnictví v Asii. Odtud se rozšířilo směrem na západ s nájezdnými kmeny Avarů, Mongolů a Hunů. V Evropě byl největší rozkvět sokolnictví ve středověku, kdy sem dorazilo s navracejícími se rytíři z křížových válek. Brzy zde zaujalo sokolnictví tak významného postavení, že dokázalo ovlivnit i mezinárodní situace. Například zachování míru za každoroční dary sokolů, výměny význačných zajatců za dravé ptáky. I v církvi bylo sokolnictví rozšířeno tak, že papež byl nucen svolat dva koncily, než se mu podařilo omezit sokolnictví v řadách duchovních. Šlechtici si svých dravců tak cenili, že si je s sebou brali do kostelů, svých domovů a na všechny význačnější cesty, dokonce i do válek. V této době se tento způsob lovu nejvíce rozvíjí mezi vyššími vrstvami obyvatel, protože držet početné sokolnické dvory bylo velice nákladné.

 

 

 

 O sokolnictví u nás i ve světě, jeho historii a významu najdete na těchto stránkách několik příspěvků, které si můžete vybrat v menu. Tuto nabídku budeme postupně doplňovat a věříme, že zde budete nacházet zajímavé informace.

 

 

Zámek Pohled, spol. s r.o.