Zámecký Gryf

 

gryfKonec roku 2013 přinesl  do zámeckého areálu nového obyvatele, kterým není nikdo jiný než monumentální Gryf. Započetí práce na soše předcházela důkladná příprava pro zhmotnění Gryfa do konkrétní podoby, jejímž účelem bylo ztvárnění znaku rodinného erbu jednoho ze současných majitelů. Socha Gryfa neposloužila jen jako dar, ale i  její  motiv a   umístění nejsou jednoúčelové. Zatímco Gryf hlídá vchod k prelatuře z jedné strany, na druhé straně zdi se započala příprava budování sokolnického dvora. Ne náhodou je zde spojení Gryfa se jménem zámeckého sokolnictví Griffin. K radosti "zámeckého pána" se inspirací pro ztvárnění  výrazu sochy stal jeho osobní orel Semi, který doufejme, bude jedním z prvních  obyvatel nově vznikajícího sokolnického dvora. Tato socha, jakožto dílo vytvořené rukou proslulého sochaře  Michala Olšiaka vznikala od října loňského do ledna letošního roku. 

 

gryfKoncem srpna byla zadána a přijata objednávka na sochu a autor Michal Olšiak se pustil do práce.

Uskutečnění konečného návrhu v podobě malé repliky započalo 4. října roku 2013. Vznik sochy doprovázelo několik historek s ním spojených. Uveďme alespoň jednu z nich ze zápisu ze zámecké kroniky:

28. 10. 2013 - . Posledním, kdo odjížděl ze zámku byl p. Olšiak. Pracoval do noci, aby ve spolupráci s majitelem zámku vtiskl Gryfovi finální výrazovou podobu. Aby se dílo zdařilo, použil sochař vodu z jezírka z parku pro dosažení betonového fluida, jak se o tomto počinu vyjádřil sám autor. V momentě odjezdu však selhala technika. Vůz se nerozjel. Pan Olšiak navštívil jednoho velice ochotného pohledského rodáka, bydlícího nedaleko zámku a s jeho pomocí za použití startovacích kabelů se sochař rozjel do tmy. Zmíníme ještě jeden zápis z kroniky, a to k připodobnění sochy ze dne 29. 10. - .Pan Olšiak dotváří finální podobu Gryfa dle výrazu Semiho - osobního orla současného majitele zámku. K samotné realizaci se podívejme na několik výrazných momentů:

 

gryf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace průběhu vzniku Gryfagryf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gryf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gryf

 

krásné počasí pro krásnou práci

 

gryf

 

práce na výrazu Gryfa nebyla jednoduchá

 

 

gryf

 

Gryf začíná vypadat úžasně, dle zápisu z kroniky z 2. 11. 2013

 

 

gryf

 

Kronika 8. 11. 2013  ještě pařáty a skála.

 

 

 

gryf

 

 a máme konečnou podobu, ještě penetrace a.

 

 

gryf

 

Gryf před vstupní branou k prelatuře

 

Gryf je legendární tvor s tělem lva a hlavou a křídly orla. Kombinace atributů "krále zvířat" a "krále vzduchu" je významově obzvláště silná a majestátní. Nejen tato myšlenka s již výše zmíněnými ( rodinný erb, hlídání vchodu prelatury, sokolnický dvůr.) utvrzuje ve správnosti výběru sochy  a jejího místa. Shodou okolností je to právě gryf, kterého nacházíme  i v pohledské historii. Tento fakt jen umocňuje radost všech, kteří se na vzniku Gryfa podíleli a dodává jistou bohatost a mnohostrannost vybraného a tímto originálním způsobem zpracovaného motivu.

 

Přes spoustu radostí, strastí a rozmarů počasí se přiblížil den dokončení sochy. Významný den, který vstoupil do pohledské historie je 7. leden roku 2014.

 

 

 

 

Zámek Pohled, spol. s r.o.